NORDTEK DANMARK - TubeSaver Introduktion - Elektronisk starter for lysstofrør - www.nordtek.dk

TubeSaver Introduktion - Elektronisk starter for lysstofrør

Stop blinkeriet; Få lys istedet - og spar penge!

Afmonter den almindelige glimtænder, erstat den med TubeSaver og lysstofrøret starter hurtigt uden generende blinken, har dobbelt så lang holdbarhed og giver mere lys.

TubeSaver forhindrer unødvendig forurening fra brugte rør og skal ikke udskiftes ved hvert rørskift. TubeSaver har også indbygget et automatisk elektronisk sikkerheds - kredsløb som beskytter din elektriske installation imod overophedning når røret er brugt op, modsat gammeldags glimtændere som fortsætter med af forsøge at starte røret, indtil de kortslutter, - de kan derfor forårsage brand.

Komforten ved at lysstofrør ikke blinker kan også gøres op i penge og forbedret miljø.

Med TubeSaver monteret vil levetiden på dine lysstofrør blive mere end fordoblet under normal brug. Altså spares godt 50% af dine udgifter til nye rør samt glimtændere.

Yderligere beskyttes imod unødvendig og farlig kviksølv forurening, fra de mange "for tidligt" udbrændte rør.

Fordele med Tubesaver for alle:
OK Jævn blinkfri start
OK Dobbelt levetid på lysstofrør
OK Kviksølvsaffaldet fra de brugte rør halveres
OK Forøget sikkerhed med elektronisk overvågning
OK Overtemperatur beskyttelses sikring
OK Meget lav EMI ved start ( -70db under normalt)
OK Selv standard lysstofrør gives maksimal levetid
OK Næsten uopslidelig konstruktion

Fordele med Tubesaver især for virksomheder:
OK Alle ovenstående fordele , samt:
OK Arbejdsomkostningerne ved udskiftning af rør halveres
OK Miljøafgiften for lysstofrørene halveres
 - Alm. glimtændere kan umiddelbart og meget simpelt udskiftes med TubeSaver. -


Vælg mellem følgende udgaver:
 Type  Rør W  Beskrivelse
 TS8   4-125W   Universal - Stort effektområde og start på 1,5 sek.
 TS2   4-22W   Starter enkelt eller 2 seriekoblede rør på 3 sek.
 Rapid   4-65W   Meget hurtig start på 0,4 sek.
 Solar   65-220W   For rør til Solarium
 Arctic   18-65W   Kan starte rør ved -50°C på 3 sek.

Den elektroniske starter for Lysstofrør "TubeSaver", er en suveræn komponent, som giver Dig store fordele !

Kompatibilitets Skema
Detaljeret Forklaring

Gå til top