NORDTEK DANMARK - ETD19-ETD49 Drosler og Transformatorer - www.nordtek.dk

ETD19-ETD49 Drosler og Transformatorer

SMP DROSLER OG TRANSFORMATORER MED "ETD-KERNER"

TYPE

KERNE

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

TERM.

660

ETD19

32,5

24,0

22,0

20,32

20,32

10

661

ETD29

37,0

34,5

38,0

30,48

25,40

14 (-nr.4)

662

ETD34

42,0

38,5

31,0

30,48

25,40

14

663

ETD39

47,0

43,5

33,0

35,56

30,48

16

664

ETD44

52,0

49,0

36,0

40,64

35,56

18

665

ETD49

57,0

53,5

38,0

45,72

40,64

20TYPE

KERNE

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

TERM.

667

ETD29

23,0

43,0

41,0

30,48

20,32

14

668

ETD34

26,0

47,0

43,0

30,48

22,86

14


Varianter fremstilles efter ønske